IndexTeklas föräldrar Anders Peter och Johanna
 


 © bizon.se

 

Min farmor

Tekla Julin

Tekla Cecilia Maria Julin
 föds 30 april 1864 i på
Södermalmsgatan 16, Katarina
församling i Stockholm.

 


Julins fastighet i Algutsrum
 

Tekla Julin som ung flicka

 


Teklas födelsekyrka Katarina i Stockholm1867, när Tekla är tre år, är det svår missväxt i hela landet på grund av riklig nederbörd. Vid den tiden bor familjen på Öfra Bastugatan i Maria Magdalena församling i Stockholm.

Den svåra nöden gör att Teklas far och mor beslutar sig för att lämna Stockholm och återvända till Algutsrum på Öland. När Tekla är fem år, 1869, får hon uppleva den andra stora hungersnöden. Då är det missväxt i hela landet på grund av svår torka.

År 1879 är det dags för Tekla att lämna hemmet för att skaffa arbete och försörja sig. Tekla är bara 15 år gammal då hon åker till Visby och utbildar sig till sömmerska.  Där bor även en kusin till Tekla från Räpplinge som har flyttat dit nio år tidigare.

Då Tekla är 19 år, flyttar hon åter till Stockholm. Den 4 april 1883, flyttar hon in hos skräddaren Johan August Sandgren och hans hustru Anna Sofia på Klevegatan  på Söder. Tekla arbetade som sömmerska, förmodligen anställd hos familjen Sandberg. Tekla bor  här till 1886, då hon flyttar till Kalmar. Samma år köper Teklas far, Anders Peter, hus i Gamla stan Västerlånggatan 11 i Kalmar. 

Teklas fars hus i Gamla stan,
Västerlånggatan 11 i Kalmar.
 


Då Tekla är 22 år utvandrar hon till Amerika 


Maria Magdalena
kyrka i Stockholm


Index

Tillbaka till föräldrarna

www.bizon.se  © 2019