Tillbaka    


Johannas föräldrahem i Äpplerum
 

 

Tekla Julins föräldrar

Johanna och (AP)
Ander Peter Julin

och deras barnJulins fastighet i Algutsrum.
Klicka på bilden för större bild.


Johanna Nilsdotter

Johanna är född 1838 och är dotter till Nils Andersson och Maria Andersdotter i Äpplerum nr 1, Räpplinge på mellersta Öland. Johanna går i skolan och konfirmeras i Räpplinge. Johanna och hennes man brukar föräldragården 1872-1875.

Då Johanna flyttar till Kalmar 1858  står det i kyrkboken: "God, ledig och vaccinerad". "Läser innantill väl och utan hjälp".

Johanna var lite gammalmodig så hon hade svårt att acceptera tidens nymodigheter. När hon såg en kvinna klädd i långbyxor, spottade hon och sa, ”tvi vale”.
 

AP och Johanna vid sitt
hus i Algutsrum.

Anders Peter Julin var skräddare och handelsman både i Stockholm, Kalmar
och Algutsrum.Den här kråsnålen tillhörde AP Julin och
han har den på sin slips på bilden.
Den finns fortfarande i släkten.

Varje Pingst ville AP och Johanna komma
till Folkeslunda och se de stora fina kastanjerna blomma. De hämtades med häst och vagn.Anders Peter Julin

Anders Petter föds 1839 på Kyrkbacken i Algutsrum. Hans föräldrar är Nils Jonsson och Maria Svensdotter. Anders Peter går i skolan och konfirmeras i Algutsrum.

1858 då A P flyttar  till Kalmar från Strandskogen i Algutsrum står det i kyrkboken: "God, ledig och vaccinerad".

1862 flyttar A P till Stockholm och kallar sig fortfarande Nilsson. Senare byter han efternamn till  Julin. Han är  skräddargesäll och bor på Södermalmsgatan 16, Katarina församling i Stockholm.

 


Den 2 augusti 1863 gifter Anders Peter och Johanna sig i Katarina församling i Stockholm. 1864 föds dottern Tekla och 1865 flyttar familjen från Katarina till Maria Magdalena församling. De bor på Öfvra Badstugatan 28, kvarteret Kattfoten större. A P arbetar här som skräddare. 1867 flyttar familjen från Stockholm till Algutsrum.

Samma år föds dottern Julia i Algutsrum. Då är AP skriven som skräddare. 1871 föds sonen Anders i Algutsrum. 1872 flyttar familjen till Johannas föräldrahem i Räpplinge där de driver jordbruket.

1873 föds sonen Axel. Familjen driver gården till 1975 då de flyttar till Kalmar. AP arbetar där som skräddare. Samma år föds sonen Rickard i Kalmar.

1876 flyttar familjen till Algutsrum. 1878 avlider AP:s mor Maria Svensdotter i Algutsrums by. 1880 föds sonen Ture i Algutsrum. Då är Anders Peter handlande i Algutsrum. 1881 hålles ting i Ölands södra mot där handlanden A. Julin får böta 10 kr för olovlig försäljning av maltdrycker. Anders får också böta 20 kr för begagnande av ej behöriga justerade vågar och vikter. För detta dömdes många personer vid samma tillfälle.

1883 föds dottern Anna i Algutsrum by. Då är AP skriven som skräddare och 1890 står han som skräddare och handlande i Algutsrum.
1892 intages A P tillsammans med sonen Thure i Logen 479 Seger av NTO i Algutsrum.

1880 till 1901 äger A P hus på Västerlånggatan 11 i Kalmar. Äldsta dottern Tekla och hennes man hyr där då de kommer tillbaka från Amerika.

1899 föds barnbarnet Harry Olsson hos familjen Julin i Algutsrum.  Anders och Johanna är faddrar åt Harry som döps i Algutsrum.
 


1900 till 1910 står AP som handlande och familjen är bosatt i Sjöhorvan  i Algutsrum som deras fastighet nu kallas. I september 1910 skickar AP och Johanna namnsdagskort till barnbarnet Lizzie.

Då Anders Peter blir äldre och sjuk handlar dotter Julia matvaror till honom. Anders Petter är 74 år då han avlider den 28 september 1919 i Algutsrum. En hög gravsten sätts upp på hans grav. Från maj till oktober 1921 är dottern Anna hemma från Amerika med sonen Wilbur.

Johanna läser sina tidningar och är även intresserad av annan litteratur. Hon skriver själv
breven till barnen som inte bor här. 1930 står Johanna som handlareänka.

Johanna är 94 år då hon avlider natten till söndagen den 13 december 1930 i sitt hem i Algutsrum. Hon är då en av Ölands äldsta och Algutsrums församlings äldsta medlem. Johanna  har vårdats av sin ogifta dotter Julia. Johanna har varit kry och duktig till själ och kropp ända tills någon månad innan hon avlider. Begravning sker den 21 december. Klockan 10 på förmiddagen är det samling i sorgehuset.

Kistan bärs den korta vägen från sorgehuset till Algutsrums kyrka. Kyrkoherde Carl Areskog håller i begravningen. En ovanligt rik blomstergärd har ägnats den avlidna, som till sitt sista vilorum följs förutom av sörjande anförvanter även av talrika vänner och församlingsbor.

Barnbarnet Alice Julin minns sin farmors genuina ölandsdialekt. Johanna uteslöt sista stavelserna i orden. Hon kallades av de flesta för Moster Julin.Johanna och Anders Peter får sju barn.

Klicka på bilderna för mer information om barnen...
 


30 april 1864 föds dottern Tekla i Katarina församling i Stockholm.

 


14 september 1867 föds dottern Julia
i Algutsrums by.

24 januari 1871 föds sonen Anders
i Algutsrums by.

 


16 mars 1873 föds sonen Axel
i Äpplerum nr 1.

11 oktober 1875 föds sonen Rickard
i Kalmar.

12 april 1880 föds sonen Thure
i Algutsrums by.

 

3 april 1883 föds dottern Anna
i Algutsrums by.
Tillbaka

 

www.bizon.se  © 2019