TillbakaTeklas lapptäcke

Crazy Quilt 


L
apptäcket som Tekla syr i Amerika kallas Crazy Quilt. På svenska, Toktäcke.


 


www.bizon.se  © 2019