Hem
 

Borgmästaren och häradshövdingen Peter Hjertstedts begravningsminne
eller så kallat epitafium är återbördat till Frödinge kyrka.
 

Söndag den 19 oktober 2008 återinvigdes Hjertstedts epitafium i Frödinge kyrka. Epitafiet sattes ursprungligen upp i Frödinge kyrka efter Peter (Petrus) Hjertstedts bortgång 1760.

"Epitafiet hängde invid Gyllencachetternnes och Vogelhielms huvudbanér länge på kyrkoväggen, men då det liksom de övriga av ålder blev vanprydande, flyttades de alla ut i vapenhuset". 1877 överlämnades de till Kalmar fornminnesförening och de sattes upp på Kalmar slott. De senaste 20 åren fram till 2008 har Hjertstedts epitafium funnits på Kalmar läns museum.
Epitafiet liknar adelsmännens huvudbanér men istället för hjälm har det överst en blomsterkorg och istället för vapen, en blåstrimmig oval med ett bevingat änglahuvud däröver. Inskriften lyder:

”Kongelig Maj:tts Troo Tjänare och Häradshövdinge, ädel och högachtad Herr Petrus Hjertstedt, född åhr 1682 d. 18 Martii och saligen i Herranom afsomnad Anno 1760 den 11 sept. Begraf. D. 30 Octo”.

Borgmästare Peter Hjertstedt var 78,5 år gammal då han dog den 11 september 1760.
   

Copyright© 2008 Birger Ohlson

Se bilder från invigningen