Hem
 

Bilder från invigningen


Frödinge kyrka och klockstapel sedd från österKyrkan sedd från söder på kyrkogården


Klockstapeln


Vapenhuset och kyrkans ingång


Det nyuppsatta epitafiet passar utmärkt med övrig inredning och målningar


Epitafiet med altartavlan i bakgrunden


Några av släktingarna beundrar den vackra predikstolen som Peter Hjertstedt skänkte till kyrkan


Till höger på predikstolen ser man Hjertstedts namn och att den skänktes 1745


Predikstolen och epitafiet


Hjertstedt har fått sina initialer målade strax under taket på södra kyrkoväggen


Altartavlan som tillverkades hemma på Hjertstedts gård Gunnekulla


Några av Hjertstedts ättlingar har anlänt till kyrkan


Här ser vi församlingsprästen, kören och kantorn som gjorde invigningen av epitafiet till en minnesvärd dag


Peter Hjertstedts sonsons dottersons dottersons son framför altaret


Bertil Carlsson från kyrkofullmäktige och Frödinge hembygdsförening berättar om
kyrkan och epitafiet för några av Hjertstedts ättlingar. Bertil inledde även gudstjänsten
med att berätta om epitafiet och dess långa väg tillbaka till sin hemkyrka.


Efter kyrkkaffet så samlades en del av ättlingarna på kyrkogården vid min morfar Per Johan Hjertstedts grav


Morfars gravplats


Innan hemresan till Kalmar så besökte vi Gunnekulla, Peter Hjertstedts gård. Det gamla huset är sedan länge borta men det är ändå på den här platsen som vår stamfader häradshövding Peter Hjertstedt levde större delen av sitt liv
 
 
Hem

Copyright© 2008 Birger Ohlson