Då Tekla var 22 år gammal och bodde i Kalmar, bestämde hon sig för att åka till Amerika. Tekla åkte tillsammans med sin kusin från Räpplinge. Han hade köpt biljett till Minnesota och Tekla till New York. På båten träffade hon sin blivande make. Han hade varit hemma en tid och reste över för andra gången tillsammans med sin bror. Farmors fästman, som sedermera blev min farfar, hette Lars Olsson och var född 25 januari, 1860 i Rude, Västra Vingåker i Södermanland. I USA kallade han sig Louis istället för Lars.

Den 5 december 1890
gifte sig Tekla och Louis sig i New York. Deras vigselpräst hette Stolpe. Då hade Louis varit i Amerika i tio år och Tekla i fyra år. Tekla kallade sig för Tillie i Staterna. Under de sex år som hon var i Amerika förde Tekla och Louis ett kringflackande liv.  I New York arbetade Tekla som sömmerska.

Vigselbeviset


Teklas med sin nyblivna man Louis Ohlson
De bodde i Brooklyn så farmor gick över Brooklynbron till sitt arbete varje dag. De var medlemmar i Betlehemskyrkan. Efter en tid åkte Louis och Tekla västerut. De vistades en tid i Denver, Colorado, där de bl.a. fotograferade sig. Senare flyttade de till New Mexico, där Louis arbetade som förman. Tekla och Louis bodde även i Duluth, där Louis arbetade som ridande polis.
Farfar Louis

Mer info om farfar Louis

Louis var med om att bygga huset de första emigranterna skulle anmäla sig i i New York. Han arbetade också i en isfabrik, där de ville att han skulle ta över, men det krävdes utbildning till detta. Louis fick tillstånd i New York att vara ridande polis i en av Chicagos förstäder.

1888 reser Louis hem till Vingåker för att hämta sin bror Per. De reser tillbaka samma år och har köpt biljetter till Escanada, Michigan. På båten träffar han sin blivande hustru Tekla Julin från Öland.

Efter giftermålet i New York 1890 bosätter Louis och Tekla sig en tid i New Mexico, där Louis är förman för ett sågverk. 1892 återvänder Louis och Tekla till Sverige och bosätter sig i Kalmar. 1893 köper familjen en gård i Folkeslunda, Långlöt på Öland.

Redan samma år kan Louis ha återvänt till Amerika p g a en inkallelseorder. 1896-1899 vistas Louis och Tekla i Amerika och döttrarna får mormor i Algutsrum ta hand om. Ca 1901 återkommer Louis från Amerika och stannar för gott på Öland.


Farmor Tekla i Amerika
Det var många faror som lurade borta i Amerika. En tid bodde farmor och farfar i trakter där det fanns indianer som ibland ställde sig utanför fönstret och tittade in på Tekla. De var väl inte vana att se vita kvinnor. En gång höll Tekla på att bli rånad i hemmet. Men hon lurade rånaren genom att gå in i ett annat rum där hon drog upp en klocka och han trodde då att Tekla ringde efter polisen, så han försvann kvickt därifrån. 
Vid en sjöresa mellan Sverige och Amerika, kom en tjuv in i farmors hytt och letade igenom hennes tillhörigheter. Tekla stack då upp ett finger i mörkret och skrek: ”Hold up!” Därmed skrämde hon tjuven på flykten. Farmor hade mycket att göra som sömmerska, så en gång fick hon gå på ett bröllop i en klänning som bara var hopsatt med nålar.

1892 bestämde Tekla
och Louis sig för att åka tillbaka till Sverige. De väntade sitt första barn. Teklas bror Anders hade kommit över till Amerika och Louis hade tre syskon där också.

Detta lapptäcke sydde Tekla i USA.
Det har funnits med på utställningar
både på Kalmar läns museum och Himmelsberga Hembygdsmuseum.
Se mer om lapptäcket!
 
   
©Birger Ohlson  2001