Tillbaka

 


Harry och Ture.

Efter 1930 blir Ture ägare till Folkeslunda 6:2 i Långlöt. Gården består av 33 ha mark och 10 kor. Mangårdsbyggnaden är moderniserat 1950.

1928 skickar Ture och Selma vykort till Lizzie på lasarettet i Kisa. 1935 gifter systern Lizzie sig i Kalmar Slottskyrka med Elfin Johansson. 1936 1936 upprättar Ture och Selma ett testamente.

1937 avlider hustrun Selma Karlsson. Samma år förrättades bouppteckning efter hustrun Selma.
Ture hade tjänstefolk. Först Elsa Frida Ingegärd Olsson. Hon kom hit från Köping 1936. Hon flyttar till Norra Möckleby 1938. Sedan kommer Signe Elvira Kristina Nilsson född i Högsby. Hon kommer hit från Södra Möckleby 1938. Hon flyttar till Köping 1939.


Ingrid.
 

Ture Olsson

De första 50 åren 


Ture föds den 25 maj 1902 på gården Folkeslunda 6:2


Modern Tekla är kyrktagen den 3 juli 1002. Tures farfar Olof Persson i Västra Vingåker i Södermanland avlider 1903 och 1908 flyttar farmor Kerstin Larsdotter till gården i Folkeslunda.

1909 föds brodern Yngve och 1910 avlider farmor Kerstin Larsdotter på gården.

Ture fick gå med kor till marknaden i Stora Rör. Blev djuren sålda kunde han åka med fadern hem med häst och vagn. Såldes inte alla djuren fick han gå med dem tillbaka hem.

Från den 14 juli till 26 december 1922 gör Ture militärtjänstgöring i 165 dagar i Karlskrona.
Enligt värnpliktskort står det: 174 cm lång.
Marinen i statlig tjänst. Blodgrupp A. Flottan.


Den 25 maj 1925 gifter Ture sig med Selma Karlsson i Folkeslunda. De vigs av Oscar Svensson.

1925 Enligt vigselboken i Långlöt: Båda personligen begärt lysning 26 april, 3 maj och 10 maj. Ture skriven som jordbruksarbetare.

1925 11 01 föds dottern Ingrid på gården i Folkeslunda.
 


Ingrid och Selma.


Ture med syskonen Harry, Lizzie och Annie.
Pojken till höger är en amerikansk släkting.

Den 2 december 1938 förlovar Ture sig med Elsa Karlsson från Vänhem i Folkeslunda och den 25 mars 1939 gifter Ture och Elsa sig.
Enligt vigselbok 1939 i Långlöt: Båda personligen begärt lysning 5 februari, 12 februari och 19
februari.


Elsa och Ture.

Ture och Elsa gifter sig i Sofia församling i Jönköping, där de vigs av komminister Olof Thulin, Jönköping. Elsa flyttar till gården 31 mars. Samma år gör Ture värnplikt i 34 dagar. 1939 utsågs Ture till byordningsman och plogfogde i Folkeslunda. Ture var ordförande i missions-församlingen i Långlöt ända tills den upplöstes.

______
 

I april och i december 1939 har Ture och Elsa bystämma i Folkeslunda. På vårstämman försåldes torra träd. Ture gör fyra inrop för 25 öre, 40 öre, 50 öre och 1 kr 30 öre. Protokollet är fört av Elsa.
Ture gör värnplikt 42 dagar 1940.

Den 22 maj 1941 föds sonen Ingemar i Folkeslunda.
25 december 1941 avlider fadern Louis Olsson i Folkeslunda.
 

1944 har Ture 12 har åker, 0,25 har trädgård, 0,75 har slåtteräng, 2,50 betesmark, 1,50 har skog, 8 har övrig mark, 1 radsåningsmaskin, 1 hästhacka, 1 slåttermaskin, 1 hästräfsa och 1 tröskverk.
Vatten i djurstallarna och el till belysning.

Den 22 januari 1946 föds sonen Lennart i Folkeslunda.

Den 12 maj 1947 föds sonen Birger i Folkeslunda.
12 februari 1948 avlider modern Tekla Olsson hos systern Lizzie i Gränna. 1950 är Ture justeringsman vid kommunalstämman i Långlöt.

1953 var Ture byordningsman. Stämma i maj och december. Då såldes tallar vid byns gemensamma tallott. Andra ropet Ture 10 kr.

Ture firar 50 år. Potatisupptagning. Upptagning av sockerbetor.
 
Tillbaka www.bizon.se  © 2019
 
Det fortsatta livet på gården