Föräldrahemmet i Folkeslunda.

Tillbaka
 

Annie Olsson

Annie föds 1895
i Folkeslunda

Annie hos fotografen som liten.
 


Annie går en hushållningskurs i Långlöt.

1914 reser Annie & Lizzie med Kalmarsund IX från Borgholm till Stockholm. Det är Annies första besök i Stockholm. En släkting möter dem då de kommit fram. Deras morbror kapten Julin är kapten på båten.


Den 13 april 1895 föds Annie.

Den 24 april 1896 återvänder föräldrarna Tekla och Louis till Amerika. Annie och systern Lizzie bor hos
mormor och morfar i Algutsrum. Det har berättats att m
orfar sjunger för dem i skymningen.

Då föräldrarna är i Amerika föds två bröder till flickorna. Den 8 december 1896  föds brodern Louis i New York och 5 mars 1898 föds brodern Charles också i New York.

I november 1899 kommer modern tillbaka från Amerika och finns nu i Algutsrum. Den 28 november 1899 föds brodern Harry i Algutsrum och en vecka senare den 5 december avlider brodern Charles i Algutsrum. Den äldre brodern Louis avled tidigare i Amerika. Då Louis kom tillbaka från Amerika flyttar hela familjen hem till gården i Folkeslunda igen.
25 maj 1902 föds brodern Ture i Folkeslunda.


Annie går 6 år i skolan.
Två år för fröken Nanny
Bäckman i småskolan
och sedan fyra år för
kantor Jonas Almér.


När Annie är barn rymmer hon hemifrån och går till morfar och mormor i Algutsrum. Anledningen var att hon tycker att fadern inte är snäll mot henne. Morfar talar om att Annie finns där och fadern får veta var hon är om han inte blir arg, säger morfar.

Den 20 februari 1903 avlider farfar Olof Persson i Västra Vingåker. 15 juli 1908 flyttar farmor Kerstin Larsdotter till Folkeslunda. 8 februari 1909 föds brodern Yngve i Folkeslunda. Den 5 februari 1910 avlider farmor Kerstin Larsdotter i Folkeslunda.

Den 31 augusti 1910 får Annie och Lizzie vykort till Folkeslunda från moster Julia i USA.
 


 
Annie i skolåldern.


Den 28 september 1919 avlider morfar Anders Peter Julin i Algutsrum. Den 12 juli 1921 då Annie lämnar Danmark är hon skriven som kokerska.

Den 23 november 1921 flyttar Annie till Matteus församling i Stockholm. 8 maj 1922 inflyttar tjänarinnan Annie till Linnégatan 7/Brahegatan 16 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Hon är då anställd hos direktör Max Hoffman.

Annie slutade sitt arbete hos direktör Hoffman och och flyttar därifrån hem till Långlöt 5 juli 1922. Den 15 december samma år flyttar Annie till Nacka. 27 december 1923 kommer Annie hem från Nacka.

1924 döps Annie frikyrkligt i Mariestad.
När Annie kom hem på somrarna hade hon alltid små presenter med sig till Yngve.Annie och Lizzie på cykelsemester på Gotland.


Flickorna besöker Emanuelskyrkan, Johannes kyrka, Skansen, Nordiska museet och Nationalmuseet. De reser sedan tillbaka till Öland efter två dagar i huvudstaden.
1914 flyttar systern Lizzie till Malmöhus län. Annie & Yngve brukar plocka nypon och slån på gårdens ägor men även långt uppåt markerna i Åstad.

Den 25 oktober 1918 flyttar Annie till Danmark. Annie hade svår hemlängtan så hon var ofta ledsen "Jag vill inte ha något vrål i mitt hus", sade hennes danske arbetsgivare. Annie var ändå kvar i Danmark tills juli 1921.

Annie utbildar sig till föreståndarinna för ålderdomshem och barnhem


Mellan den 8 januari 1930 och 15 augusti 1930  går Annie en utbildning för föreståndarinnor vid ålderdomshem och barnhem. Det är Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets kurs i Stockholm.

Annie skriver sina Svenska uppsatser 1930 som vi sparat. Den 1 oktober 1930 till  31 maj 1936 arbetar Annie som föreståndarinna på Västra Värends  Kommunalförbunds ålderdomshem på Kronobergshed.
 
Den 5 november 1930 flyttar Annie till Lekaryd i Kronobergs län där hon föreståndare för ålderdomshemmet.

Annie skriver brev 14 mars 1937 till brodern Harry som är på besök i Folkeslunda. 19 mars reser Annie och Lizzie till Folkeslunda med kvällståget. Annie arbetar då i Björkeryd. Den 2 augusti 1937 flyttar Annie från Lekaryd till Fridlevstad i Blekinge. En tid är Annie i Björksa i Närke och hon arbetar även i Stockholm på  fattigvårdsförbundet .

Mellan 1 oktober 1936 till 24 maj 1938 är Annie föreståndarinna vid Fridlevstads ålderdomshem.
1938 till 1942 har Annie ordinarie tjänst som föreståndarinna på Soldalens ålderdomshem i Köpingsvik och flera andra socknars ålderdomshem på Öland.

Mellan 1946 och 1947 är Annie vikarierande föreståndarinna i Synnerby med flera socknars ålderdomshem i Västra Gerum i Kålltorp, Västergötland.
 


1950 var Annie vårdarinna i Borås. Samma år var Annie bosatt i Vellinge, Malmöhus län. 1952 var Annie i Saltsjöbaden. 1961 var Annie vårdarinna i Norra Vi. 1965 får Annie julhälsning från morbror Gus i USA som kände sig skröplig.

1965 är Annie i Norra Vi. Då skriver hon brev till Harry. Hon har varit hos Lizzie i höst och ska fira jul hos Lizzie. Efter moder Teklas död tar Annie hand om moderns lapptäcke . När hon flyttade till olika arbetsplatser i landet, så rullade hon ihop täcket och satte en rem om. Sedan vill Annie att Olle och Anna Olsson i Folkeslunda ska få täcket.

Den 1 oktober 1966 skriver morbror Gus till Annie.
1970 bor Annie i Linköping. I december 1970 skänker syskonen Annie, Lizzie, Harry och Yngve 400 kr till Långlöts kyrkas återinvigning som ett minne efter sina föräldrar.


Lizzie hälsar på Annie på hennes arbete.
 


1976 är Annie kyrkobokförd i Linköpings domkyrkoförs. Samma år besöker Annie, Lizzie och Yngve barndomshemmet i Folkeslunda.

Den 13 september 1978 är Annie, Harry, Yngve och Elsa på EFS-gården i Timmernabben. 1980 är Annie bosatt i Linköping. 1981 skriver Annie till oss i Arontorp och i maj 1982 skriver hon också brev till oss.

Hon skickar en löpare som ej blivit färdigsydd och en väska som varit Lizzies till våra flickor. Även 1982 skriver Annie till oss, då hon hade talat med Lizzie.

Under 1983 skriver Annie tre gånger till oss. Hon kan inte längre tala med Lizzie i telefon. Gullan har tidigare besökt Annie i Linköping och nu har Gullan skrivit att Monika och hon ska komma.

I början av 1984 skriver Gullan till Alice Smide att Annie råkat ut för lårbensbrott. Den 14 mars 1985 går Annie med på en plats på långvården i Valla. Innan har Annies vän Edit tagit hem Annie till sig. Annie väger bara 38 kg.

Den 2 maj 1985 avlider Annie. Några veckor senare avlider storasyster Lizzie.

I Folkeslunda fanns en byrå med namnet Maria Pd och 1795 på. Olle säger att det är Annies byrå. Den har förmodligen gått i arv till de äldsta döttrarna i släkten sedan Annies mormors mormor i Ramsättra i Köping.


Syskonen Harry, Annie, Lizzie och Ture runt 1970.

 
Tillbaka www.bizon.se  © 2019