Urshults järnvägsstation

Carl Magnus och Helenas äldsta
dotter

Mathilda Carlsdotter

Född 26 februari 1857 i Frösjöhult, Urshult
Död 8 maj 1944 i Degersnäs, Urshult

Urshults kyrka
Tillbaka Mathilda växer upp på Elmragården och bodde där tills hon gifte sig 1876 med hemmansägaren Karl Johan Petersson från Aramo. Karl Johan hade köpt gården av sin mor.

Karl Johan fick tidigt svårigheter med att klara sina gårdsköp. 1882 fick Karl Johan utflyttningsbetyg till Amerika och lämnade Mathilda och fyra barn.

Karl Johan reste tillsammans med svågern Johan August Karlsson till Ogema, Wisconsin, USA. Karl Johan reste mellan Urshult och Amerika ett par gånger.

En konsekvens av hans resa var att Urshults sparbank begärde, att borgensmän skulle lösa det banklån, som Karl Johan hade i banken. Det har berättats av dottern Nanny att fadern gick till Urshults sparbank för att betala sitt hypotek, men åkte till Amerika istället.

1885  flyttade Mathilda från gården i Aramo till Bredaslätt.  Maken uppges vara i Amerika.

 1906 sålde Matilda gården i Bredaslätt till brodern August. Hon flyttade då till Degersnäs, Urshult. Matilda ägde Nyhemmet i Degersnäs.
Mathilda och Johan hade fem barn.

*Anna Maria född 24 juli 1878 i Aramo, Urshult. Gift Boberg i Bölske, Eke, Havdhem på Gotland. De fick sex barn. Anna Maria avled 18 februari 1962 i Botarve, Hoburg, Öja på Gotland.

*Amanda född 16 juli 1880 i Aramo, Urshult.  Hon utvandrade 1905 till Mount Jewet, Pennsylvania med sin bror Carl. Gift där med en lokförare. Deras son Norrman tjänstgjorde i Tyskland och han besökte sin kusin Doris i Örnhult. Avled juni 1977 i  McKean, Pennsylvania.

*Carl Emil född 23 februari 1887 i Bredaslätt, Urshult. 1905 reste Carl med systern Amanda till Mount Jewet, Pennsylvania. Där var Carl charkuterist.

*Albert född 14 februari 1892 i Bredaslätt, Urshult. Albert var dräng hos morbror August i Bredaslätt. Albert var gift med Ester Bengtsson och hemmansägare i Bredaslätt. De hade 12 barn. Albert avled 29 april 1971 i Tingsryd.

*Nanny född 24 februari 1895 i Bredaslätt, Urshult. Som ung var Nanny piga hos Henning Bengtsson föräldrar på Skallerlid. Nanny var gift med fruktarbetaren Sven Danielsson och de hade dottern Doris Danielsson gift med Sten Nilsson. Nanny avled 28 juni 1986 i Örnhult, Urshult.
 

Mathildas barndomshem, Elmragården.

 
Tillbaka