www.bizon.se

 

Från Småland
till Amerika


Elmragården i Frösjöhult, Urshult. Platsen är belägen cirka 1 mil söder om Urshults samhälle.
Gården ägdes av Carl Magnus Eskilsson och hans hustru Helena Nilsdotter Elm.


 


Carl Magnus Eskilsson och hans hustru Helena Nilsdotter Elm.
1855 gifte Carl Magnus och Helena sig. Familjen levde under bergliga villkor.
Carl Magnus var gudfruktig och läste aftonbön. Släkten har berättat att Helena var överbegåvad.

Carl Magnus och Helena fick nio barn tillsammans som nådde vuxen ålder. De flesta utvandrade till Amerika.


Översiktbild Elmragården.

1829-1856 ägdes Elmragården av Helenas föräldrar Nils Nilsson Elm och Brita Lisa Andersdotter där de levde under knappa förhållanden. Carl Magnus Eskilsson och Helena Nilsdotter Elm övertog sedan gården.

1856-1865 bodde Nils Nilsson Elm och Brita Lisa Andersdotter på undantag i gården.

1897 övertog Carl Magnus och Helenas dotter Hilma och hennes man Emil Svensson gården. 1899 flyttade Carl Magnus och Helena till torpet Rydstorp, Ulfsryd Norregård som ägdes av sonen August. 1910 vid arvskiftet kom sex fullmakter från barnen i Amerika.

 

Carl Magnus och Helenas barn

Klicka på bilderna


Matilda Carlsdotter

August Carlsson

Emma Carlsdotter

Carl Carlsson

Olivia Carlsdotter

Frans/Frank Carlsson
 

Carolina Carlsdotter
 

Hilma Carlsdotter
 

Emil Carlsson
 

 Copyright©2021
www.bizon.se

Genealogy
Gullan Olsson
E-mail: go@bizon.se
Webmaster
Birger Ohlson
E-mail: bo@bizon.se
Skillingsmåla