John Karlsson
1900-1975
Johns gren
Walborg Karlsson
1904-1989
 


Johns äldste son Willy, (avliden 2005), med sin dåvarande hustru står i mitten. Johns äldsta dotter Eivor (avliden 2015) sitter till höger med sin man Bengt Peterson (avliden 1998). Till vänster sitter Johns andra son Ronny, (avliden 2002). Till höger om Ronny sitter syster Solvig och till höger står hennes man Rino Pugliano.
Bredvid Rino står tredje sonen, Rolf Ringqvist (avliden 1992) med sin sambo Gerd Ekman (avliden 2006).
Till vänster står nästa son, Stig med sin dåvarnade sambo. Till höger om Stig står Johns
yngsta son Lenny med sin hustru Gyda. Bilden tagen 1987 i Bredsättra.
 


Willy med sin sambo Maj-Britt Jonzon samt barn med respektive. Tacksam om någon kan berätta namnen på dem. Fotot taget i Byxelkrok 1996.

Tillbaka

       

Copyright© Birger Ohlson 2006